Nytt fra LMK

Tidsplan for implementering av LMKs medlemssystem

Start – 15. november 2012

 

•           Programmer og database etablert på LMKs server 21. november 2012

•           Opplæring (v/Proventus) i bruk av systemet i perioden 26. november til 7. januar

•           Kan produsere giroer for tre pilotklubber (NVMC/VW-Klubben/NVK) fra 1.12.2012.

•           Resterende medlemsdata konvertert ca. 15. desember 2012.

•           Produksjon kan starte fra 3. desember med den begrensningen at noen data ikke er tilgjengelig.

 

 

Tidsplan for pilotklubbene og øvrige klubber

 

De tre pilotklubber kan allerede fra starten av uke 51 logge seg på medlemssystemet og øve seg i bruken av dette. Innloggingslisensene leveres fra ATEA (leverandør for Microsoft) fredag 14.12.2012.

Klubbene avtaler direkte med Proventus på epost eller mobil med vår kontakt i Proventus Terje Grevskott når de ønskede data skal konverteres over til klubbens område på Orgsys server.

 

Rundt 20.1.2013 gjennomgår Proventus og LMK i felleskap leveransen og loggfører feil og mangler. Alle mangler rettes da straks og uten ugrunnet opphold.

 

LMKs sekretariat oppdaterer seg parallelt med pilotklubbenes representanter på bruk av medlemssystemet for å opparbeide nok kompetanse for å holde kurs i dette for klubber som senere går inn i ordningen.

 

Proventus mener det er best at LMK sammen med de tre pilotklubbene får sine medlemsregistre i funksjon før andre klubber kan gå inn i ordningen. Slik vil LMK – primært – men også de tre klubbene kunne bidra med gode råd og tips i de neste klubbers oppstartfaser. Systemet består av en rekke moduler / funksjoner som skal aktiveres og påbegynnes fortløpende som f.eks. arrangement- og møtekalender, kurs, E-faktura m.m. Det er best å være trygge på bruken av de ulike funksjonene før flere kommer inn.

 

  1. 1.      Personregister inkl. testing                medio januar

2.      Arrangement                                      tilgang 15. desember

3.      Kjøretøyregister                                 2. kvartal 2013

4.      Tilgang region/avdeling                     2. kvartal 2013

5.      Min side                                            15. juni (forutsatt finansieringsvedtak på landsmøtet)

           

Nye klubber konverteres inn fortløpende etter at punkt 1-4 er testet og godkjent. LMK har fokus på å fremskynde prosessene slik at klubbene tidligst mulig får tilgang til medlemssystemet.

 

Seminar medlemssystem

På LMKs landsmøte lørdag 9.3.2013 på Scandic Oslo Airport Hotell på Gardermoen vil det etter lunsj være presentasjon av - og innføring i – medlemssystemet etter lunsj. Da er sannsynligvis den formelle delen av landsmøtet ferdig.

 

Klubbene kan sende representant(er) som bare skal delta på seminaret. De møter da etter lunsj. Man kan melde fra om dette i forbindelse med landsmøteinnkallingen som sendes ut senest en måned før landsmøtet.

 

Kostnad medlemssystem

Klubbene betaler kr. 1.000,- som engangsavgift for medlemssystemet.

Årlig drift, vedlikehold og oppdateringer av systemet koster kr. 2,- per medlem, begrenset oppad til kr. 1.000,-.

Det er antall medlemmer i klubben pr. 31.12. foregående år som legges til grunn. Sendes det ikke inn medlemsantall blir klubben belastet med kr. 1.000,-. Prisene gjelder for hvert kalenderår og 2013 blir første året det betales for.

En aksesslisens til selve serveren som er en engangsinvestering er også en kostnad som beløper seg til mellom kr. 200,- og 750,- avhengig av hvilken type lisens man ønsker. Denne delen er enda ikke ferdigforhandlet, men vil være klart i god tid før de øvrige klubbene kobler seg på.

 

Når det gjelder selve innholdet i systemet kan klubben oppdatere seg i vedlegget der de ulike modulene er skissert.

 

LMK vil holde klubbene fortløpende oppdatert på eventuelle endringer av større betydning.

 

Beste hilsener – på vegne av styret i LMK

 

Tom T. Græger

Generalsekretær

NYTT MEDLEMSREGISTER -

31.10.2012

Et medlemssystem som er skreddersydd for LMK og beregnet for bruk for alle klubbene er snart ferdig. I løpet av inneværende år skal systemet være fungerende for LMK og fire «pilotklubber», og blir presentert 1.12.2012 kl. 10:00 på Gjelleråsen rett nord for Oslo.

Fordeler som bl.a. utsendelse av medlemskontingent på e-faktura, avtalegiro, personlige medlemssider, felles arrangementskalender, inndeling av ulike typer medlemskap, påminnelse om klubbmøte på SMS og mye mer vil bli tilgjengelig.
Klubbene selv legger inn og/eller endrer navn, adresse og andre opplysninger på medlemmet, og i løpet av 2013 er planen at også medlemmene selv skal kunne gjøre dette.

Ut fra andre organisasjoners erfaring vil dette systemet være til stor hjelp for både klubbens styre – og ikke minst en lettelse for kasserer.

Inntil 2010 tilbød LMK medlemssystemet DataEase som anslagsvis 40 klubber har benyttet seg av. Da leverandøren ikke kunne konvertere til Windows7, måtte man finne frem til et fremtidsrettet system. Etter mange runder med 5 leverandører valgte LMK selskapet Proventus med systemet Orgsys. LMKs styre er sikre på at dette er et godt medlemssystem som dekker de behov som er registrert.

Det webbaserte systemet blir en engangsinvestering for klubben på anslagsvis et par tusenlapper, og landsmøtet vil våren 2013 eventuelt vedta en årlig driftsutgift. Den vil uansett bli meget overkommelig. Klubben vil måtte påregne en engangskostnad for konvertering av eksisterende medlemsdata.

De som kan levere medlemsdata på et regneark etter mal fra leverandøren, vil få minimale kostnader. For DataEase-brukere skal dette også gå forholdsvis greit. Når det gjelder klubber som eventuelt overfører fra større systemer – hjemmesnekrede eller ikke – så kan dette medføre noen tusen kroner i kostnader dersom man skal ha med seg mye transaksjonshistorikk. Både kontor, styre og leverandør er uansett innstilte på at dette skal vi få til for en rimelig sum.

 LMK har kjøpt medlemssystemet sammen med Forbundet Kysten som har 117 kystlag med til sammen 9.500 medlemmer. Dette gir stordriftsfordeler i tillegg til å tilrettelegge for mer kontakt mellom klubber og kystlag dersom det er ønskelig etter hvert.

Overskrift

Til klubben v/ styret og redaktør.

 De aller fleste av våre eierklubber er som LMKs styre sikkert spent på virkningene av de positive forbedringer på premier og vilkår som er gjort i den nye forsikringsavtalen. Til nå er tilbakemeldingene fra de som har vært i kontakt med LMK Forsikring overveldende positive. Styret mener avtalen er så bra at den må ses på som en økonomisk viktig medlemsfordel for store deler av klubbenes medlemmer.

Nær 100 % av medlemmene som kontaktes flytter sitt LMK-forsikrede kjøretøy over fra det gamle selskapet til LMK Forsikring. I tillegg takker langt over halvparten «ja» til å flytte over flere andre forsikringer. Dette er både styret og LMKs samarbeidspartner godt fornøyde med, og viser til at medlemmenes meget lave skadeprosent skal gi seg utslag i lave premier. Det betyr også at det var et riktig tidspunkt å avslutte samarbeidet med Tennant, til fordel for merkevaren «LMK Forsikring» som er etablert sammen med WaterCircles AS. 

Det er fortløpende testing med enkeltmedlemmer i mange klubber og foreninger for å sjekke at systemet fungerer slik det skal.

Styret ber klubben om å publisere informasjonsannonsen i sin papir- eller elektroniske utgave av medlemsbladet som går direkte ut til klubbens medlemmer. Den må stå på trykk minst to ganger i medlemsbladet/utsendelsen for at den juridiske forutsetningen er til stede for at LMK Forsikring kan kontakte de medlemmene som i dag ikke har en LMK Forsikring. Publiser den gjerne også oftere. Som klubben ser i vedlagte informasjon kan medlemmet her også enkelt si ”nei” til en slik kontakt hvis han/hun ikke ønsker å bli kontaktet.

De aller fleste som i dag allerede har en LMK Forsikring vil bli kontaktet for en gjennomgang av sin portefølje for oppdateringer og forbedringer. Dersom de ikke hører noe innen fire uker før hovedforfall, kan de selv ringe 67 20 60 30. De kommer rett inn til våre medarbeidere – uten et eneste tastevalg.

Styret har på vegne av alle klubbene arbeidet for å få realisert og tilpasset denne forsikringsordningen til enkeltmedlemmenes behov, og ber klubben om å sende ut dette til medlemmene. Det er også viktig at LMK mottar kopier av utsendelsene der dette trykkes/publiseres.

Klubbrepresentantene i LMKs styre vil senere i år kontakte klubbene i spørsmålet om en oversikt over klubbmedlemmene og hvordan dette kan gjøres på en riktig og trygg måte.

Vennlig hilsen

På vegne av styret i LMK

 

Tom T. Græger

generalsekretær

LMK

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

18.08 | 16:39

Motor Sykler

fra 18 år til 2014

...
15.08 | 12:14

Hei er det noen påmelding til Gudbrandsdalsøpet 2019 ??

...
07.08 | 15:06

Hva koster denne sykkelen og hva er størrelsen på CC

...
19.10 | 21:51

kjøper støtdemper bak og spedometervaier til volvoF408 last 1980

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE